MUNSTER – PETIT BALLON

De rode lijn geeft het wandeltraject weer. Klik op de rode markeringen voor toelichting over de locaties.
Alle toelichtingen kunnen ook in de tekst hieronder gelezen worden. Die tekst bevat bovendien illustraties.

Afstand : 19 km

Reichackerkopf

Vanaf februari 1915 vallen de Duitsers het massief aan en slagen erin om de Reichackerkopf te veroveren. Franse Jagers kunnen de top terugnemen maar naar het einde van maart kunnen de Duitsers, na een hevig bombardement en de hulp van Beierse troepen in versterking, de Reichackerkopf heroveren. Nieuwe Franse aanvallen om de piek in te nemen mislukken. Zoals op andere plaatsen in de Vogezen zal de frontlinie vervolgens stabiliseren en quasi onveranderd blijven tot aan de wapenstilstand. De frontlinie liep in de buurt van de Col de Sattel.

Kaart Reichackerkopf

Blauw : Franse en Rood : Duitse posities

Bron : Circuit historique 1914-1918 Gaschney – Reichackerkopf (www.vallee-munster.eu/gaschney-reichacker.pdf )

Duitse bunker, nog in goede staat, die onderdak bood aan officieren en specialisten van het elektrisch en telefoonnetwerk.

Betonnen platform, eindpunt van een kabelbaan

Duitse bunker (tweede linie)

Duitse bunker, gebouwd na de gevechten van 1915

Duitse bunker

Mortierbunker

Mortierbunker

Mortierbunker op de Reichackerkopf.

Cirkelvormige schuilplaats

Het zicht op de omgeving na de gevechten van 1915 werd door Artur KUTSCHER van het 92ste Infanterierégiment uit Brunswick als volgt omschreven (in Franse vertaling) :

“La belle forêt d’avant 1914 n’existe plus. Seuls quelques solides pins subsistent, déchirés par des milliers de projectiles. Sur le coté Est, il reste un groupe de jeunes sapins, tous sans branches ni pointes. Quelle vision tragique ! Le sommet ressemble à un désert dévasté. Des troncs d’une épaisseur d’un homme sont déchirés, pliés. Une saignée de 10 mètres a été pratiquée, les arbres couchés et reliés entre eux par du fil de fer barbelé. Un réseau de tranchées par endroits effondrées par les bombardements, le tout recouvert par de longues échardes de bois, provenant des troncs déchirés et des branches éparpillées. Des centaines de boucliers de tranchées en acier, d’obus, de bombes en tout genre, d’uniformes, d’équipements de cuir, de bottes de soldats dont certaines contenant des restes humains, d’armes brisées, jonchent le sol méconnaissable de ce sommet défiguré par les hommes”.

Bron : Circuit historique 1914-1918 Gaschney – Reichackerkopf (PDF : www.vallee-munster.eu/gaschney-reichacker.pdf )

Twee monumenten voor gesneuvelde Franse soldaten

Eén monument is opgericht ter herinnering van Jean de Guardia, een onderluitenant bekend met de streek die zich vrijwillig had opgegeven om als gids te fungeren bij een aanval op de Reichackerkopf.

Jean de Guardia

Monument voor Jean de Guardia op de Col du Sattel in 1921.

 Vanaf de Col du Sattel :

bewegwijzering gele driehoek en vervolgens gele schildersezel

volgen tot Breitenbach.

Vanaf Breitenbach tot Petit Ballon : rode driehoek

Duits soldatenkerkhof

Steinberg

In de omgeving: Duitse betonnen schuilplaatsen.

Op de top van de Steinberg: natuurlijke dolmen in graniet.

Verschillende overnachtingsmogelijkheiden :

In deze omgeving, aan de voet van de Petit Ballon : ferme-auberge, een refuge van de Amis de la Nature, een jeugdherberg…

Petit Ballon
De steile oostelijke flank van de Petit Ballon had een rol van betekenis tijdens de oorlog 1914-1918. Daarvan getuigen de betonnen kunstwerken in de flanken die door Duitse troepen gebouwd werden. De Duitsers verwachtten er een Frans offensief dat er nooit gekomen is. De top werd een belangrijk observatiepunt. De steile oostelijke flank moest beschermd worden tegen artillerie bombardementen van de Fransen. Er werden betonnen schuilplaatsen en commandoposten aangebracht. In de berg zelf werden kazematten gebouwd, vier verdiepingen hoog, onderling verbonden met tunnels. De meeste werden na de oorlog opgevuld om ongelukken te vermijden met het vee.

Bron : http://www.ar-marmotte.fr/articles/print.php?id=17

Volg markering rode x (2015)

Tussenstation kabelbaan

Om de installaties op de Petit Ballon te bedienen bouwden de Duitsers, meer in het bijzonder de “Festungseisenbahm-Bau-Kompagnie” (F.E.B.K.), een kabelbaan die vertrok naast de kerk van Wasserbourg, en die hier een tussenstation had. Het eindstation bevond zich nog hoger, op de zuidflank van de Petit Ballon.

Bron : http://www.wasserbourg.fr/historique.html

Eindstation Petit Ballon

Het eindstation op de Petit Ballon :

Bron : http://www.alsace-en-courant.com/petit-ballon/2015/trailpetit-ballon-infolettre2.html

Advertenties