SAINTE-MENEHOULD – APREMONT

De rode lijn geeft het wandeltraject weer. Klik op de rode markeringen voor toelichting over de locaties.
Alle toelichtingen kunnen ook in de tekst hieronder gelezen worden. Die tekst bevat bovendien illustraties.

Afstand : 34,4 km

Inleiding over het strategisch belang van de Argonne : zie Argonne

Lavoir Florent-en-Argonne

Monument voor 4 gefusilleerden, “fusillés pour l’exemple”.

Lachalade

De abdij van Lachalade die dateert van 1120, is de enige overblijvende cisterciënzer abdij in het oosten van Frankrijk.
Twee kleinzonen van Garibladi, nationalistisch strijder voor de Italiaanse eenwording, sneuvelden in de bossen van de Argonne : Bruno in de gevechten van Kerstmis 1914 en Costante tijdens de slag van 6 januari 1915. Niettegenstaande beiden werden overgebracht naar Italië werd het merendeel van de Italiaanse vrijwilligers begraven in Lachalade alvorens overgebracht te worden naar het Italiaans kerkhof van Bligny (Marne).
Het Légion garibaldienne telde ongeveer 2000 vrijwilligers die de Fransen te hulp waren gekomen in 1914.
In Lachalade staat het monument voor de Garibaldiens ter nagedachtenis van 590 vrijwilligers die gedood of vermist werden in de Argonne.

Frans kerkhof La Forestière

In de omgeving van het kerkhof is een ronde bunker en een mitrailleurpost terug te vinden.

Camp du ravin du Génie

Frans militair kamp, opgericht in 1915, bijgenaamd “le ravin des cuisines”.   Het kamp werd gedeeltelijk gereconstrueerd: keuken, stallingen, troggen, enz. Een bijzonderheid is de manier waarop water gefilterd en bewaard werd.

Bron : Guides illustrés Michelin des Champs de batailles 1914-1918, La Marne et la Champagne, Boulogne-Billancourt, 2014, p. 125

Mijntrechter

De trechter is het gevolg van de ontploffing op 12 december 1916 van de grootste Duitse mijn in de Argonne. In de omgeving werd een kruis van verzoening opgericht in 1973. Het herdenkt het verdrag van 1963 tussen Frankrijk en Duitsland, ondertekend door kanselier Adenauer en generaal de Gaulle.

Duitse loopgraven

Ossuaire de la Haute-Chevauchée

In dit ossuarium liggen ongeveer 10.000 onbekende soldaten begraven.

Heel andere taal dan aan het kruis van verzoening werd hier gesproken bij de inhuldiging van het monument van de Haute-Chevauchée. De nationalistische toon overheerste in de toespraak van Raymond Poincaré : “L’Allemagne paiera !”. Het was de tijd dat Frankrijk over herstelbetalingen onderhandelde in het kader van het verdrag van Versailles. “Regardons autour de nous les lamentables traces de la guerre, revoyons ces malheureux villages dont Goethe se plaisait jadis à contempler les incendies et qui ont été, ces années dernières, détruits de fond en comble.(…). L’Allemagne, responsable de la guerre, doit réparer le mail qui a été fait. De gré ou de force, elle paiera”.

Bron : Guides illustrés Michelin des Champs de batailles 1914-1918, Verdun, Argonne, Saint-Mihiel, Boulogne-Billancourt, 2014, p. 124

Kaiser-Tunnel

Eén van de 11 verbindingstunnels die door de Duitsers werden uitgegraven in de Haute Chevauchée. Deze tunnels gaven de mogelijkheid om materiaal over te brengen van achter het front op een relatief veilige wijze.   Ook aan Franse kant werden tunnels gegraven, ongeveer 13.

Bron : Guides illustrés Michelin des Champs de batailles 1914-1918, Verdun, Argonne, Saint-Mihiel, Boulogne-Billancourt, 2014, p. 124

Netwerk van Duitse loopgraven

Abri du Kronprinz

Frederik Wilhelm Victor Albert (Potsdam, 27 januari 1859 – Doorn, 4 juni 1941) was als Wilhelm II de laatste Duitse keizer (Kaiser) en koning van Pruisen. Hij was het staatshoofd van het Duitse Keizerrijk en het Koninkrijk Pruisen van 15 juni 1888 tot 9 november 1918. Deze periode in de Duitse geschiedenis wordt ook wel het Wilhelminische tijdperk genoemd.

Wilhelm was een militarist pur sang en had daarmee ook een grote voorliefde voor uiterlijk militair vertoon. Hij had vooral een grote passie voor uniformen. Na de oorlog vluchtte hij naar Nederland.

Wilhelm verbleef ook een tijdlang in het Belgische Spa, toen het Duitse hoofdkwartier er gevestigd was.

Zie ook : https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_II_van_Duitsland

Tal van versterkingen, loopgraven, schuilplaatsen werden “Kaiser” of “Kronprinz” genoemd ter ere van de keizerlijke familie.

PS Na de abri du Kronprinz moest afgeweken worden van het uitgestippelde traject tot aan het Duits kerkhof te Apremont wegens bosontginning. Voor een belangrijk deel werd hier de GR 14 gevolgd.

Duits kerkhof Apremont

Dit kerkhof is één van de weinige waar de oorspronkelijke begraafplaatsen bewaard werden. Achteraan het kerkhof kan men nog Duitse versterkingen zien en overblijfselen (“chêne tondu”) van een Duitse uitkijkpost ‘”Mudra-Turm”)

Bron : Guides illustrés Michelin des Champs de batailles 1914-1918 Verdun, Argonne, Saint-Mihiel, Boulogne-Billancourt, 2014, p. 118

Monument voor de Lost Bataillon

Monument ter herinnering aan het bataljon van commandant Whittlesey die omsingeld werd door de Duitsers. De eenheid geraakte geïsoleerd van 2 tot 7 oktober 1918. Van de 554 soldaten overleefden er 195. Dit wapenfeit lag aan de basis van menig boek en film, waarvan de laatste dateert van 2001 gerealiseerd door Russell Mulcahy.

Bron : Guides illustrés Michelin des Champs de batailles 1914-1918, Verdun, Argonne, Saint-Mihiel, Boulogne-Billancourt, 2014, p. 118

Zie ook : https://www.youtube.com/watch?v=PyJwtC8kwJM

Overnachtingsmogelijkheid (situatie 2015)

 

Advertenties