REIMS – BOUY

De rode lijn geeft het wandeltraject weer. Klik op de rode markeringen voor toelichting over de locaties.
Alle toelichtingen kunnen ook in de tekst hieronder gelezen worden. Die tekst bevat bovendien illustraties.

Afstand : 37,8 km

REIMS
De Duitsers konden de stad veroveren in september 1914 maar naar het einde van dat jaar waren de Fransen terug. Vanaf dan werd de stad gebombardeerd door de Duitsers. Reims werd aldus een “ville martyre” : gedurende 1051 dagen werd de stad gebombardeerd, slechts 60 huizen waren na de oorlog nog bewoonbaar.

Bron : http://www.reims-tourisme.com/Decouvrir/Tourisme-de-memoire/Reims-ville-martyre-de-la-Grande-Guerre

Van de 13.806 huizen die de stad telde in 1913 waren er 8.600 die onherstelbaar beschadigd waren. De stad kreeg dagelijks gemiddeld 1600 à 2000 obussen te verduren

Bron : Guides illustrés Michelin des Champs de batailles 1914-1918, La Marne et la Champagne, Boulogne-Billancourt, 2014, p. 122

Reims obus

Bron : http://www.reims.fr/culture-patrimoine/festival-et-evenements/14-18/chemins-de-memoire/chemin-a.htm

Musée de la Reddition
Hier werd op 7 mei 1944 om 2 u 41 in de morgen de onvoorwaardelijke overgave ondertekend van het Duitse leger door generaal JODL waardoor er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in Europa.   De ondertekening vond plaats in een kleine school die tijdelijk als hoofdkwartier diende voor de Amerikaanse generaal Dwight D. Eisenhower.

reddition

Bron : http://www.reims.fr/culture-patrimoine/musees-et-collections-permanentes/musee-de-la-reddition–1999.htm

Monument voor de doden van de stad Reims

Monument voor de gesneuvelden van de 132e en 332 RI
Voor de oorlog waren deze regimenten gekazerneerd in Reims. Het monument herdenkt de soldaten die sneuvelden bij Les Eparges 1914-1915.

Monument voor verpleegsters
Opgericht in 1924 ter ere van de Franse en Geallieerde verpleegsters die het slachtoffer werden van de oorlog.

Kathedraal

Kathedraal 1

Bron : http://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Bombardement_de_Reims_durant_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale/1313354

De vernietiging van de kathedraal in Reims en het in brand steken van de universiteitsbibliotheek van Leuven worden beschouwd als de belangrijkste esthetische misdrijven van de Eerste Wereldoorlog.

Bron : S. O’Shea, Back to the front, New York, 1998, p. 131

De oorlog was van een dusdanige onbegrijpelijke wreedheid dat de figuur van Jeanne d’Arc aan een grote behoefte voldeed. Ze had de indringer verdreven, haar jonge leven gegeven, de basis gelegd voor een Frans natiegevoel. (…). Haar beeltenis begon voor te komen op postkaarten, haar stem werd gehoord op tal van herdenkingen (…). De Eerste Wereldoorlog maakte Jeanne en de kathedraal van Reims tot iets heiligs.

Bron : S. O’Shea, Back to the front, New York, 1998, p. 133

Te Reims zijn tot 1825 bijna alle Franse koningen gekroond en gezalfd, een traditie die teruggaat op de doop van Clovis. Daarbij werd gebruikgemaakt van olie uit een ampul die tijdens Clovis’ doop door een duif uit de hemel zou zijn meegebracht. Lodewijk de Vrome kreeg er in 816 van de paus de keizerskroon. De beroemdste kroning is waarschijnlijk die van Karel VII in 1429, tijdens de Honderdjarige Oorlog: de dauphin was door Jeanne d’Arc naar Reims gebracht, nadat zij de stad had heroverd op de Engels-Bourgondische alliantie.

Bron : https://nl.wikipedia.org/wiki/Reims

Kathedraal 2

http://albindenis.free.fr/Site_escadrille/escadrille020.htm

Carnegie bibliotheek
Deze bibliotheek werd gebouwd met middelen ter beschikking gesteld door de Amerikaanse zakenman en filantroop Andrew Carnegie. Hij bekostigde ook voor de heropbouw van de Leuvense universiteitsbibliotheek.

De Carnegie bibliotheek was tot 2003 de belangrijkste bibliotheek in Reims, nu is ze een “bibliothèque d’étude et du patrimoine”.

Zie ook : https://en.wikipedia.org/wiki/Carnegie_Library_of_Reims

GR 145 – GR 654
volgen tot net voor het Fort de la Pompelle

Fort van Pompelle
Het fort maakte deel uit van de fortengordel die rond Reims werd aangelegd na 1870 in het kader van de versterkte linie “système Séré de Rivières”. “Système Séré de Rivières” is een geheel van versterkingen die de bastions van Vauban moest vervangen. Het ontleent zijn naam aan de generaal die het concept bedacht en promootte, Raymond Adolphe Séré de Rivières

Het fort is nu ingericht als oorlogsmuseum.

Zie ook : http://www.reims.fr/culture-patrimoine/musees-et-collections-permanentes/musee-du-fort-de-la-pompelle.htm

Gare de Bouy

 

Advertenties