VAUCLAIR – REIMS

De rode lijn geeft het wandeltraject weer. Klik op de rode markeringen voor toelichting over de locaties.
Alle toelichtingen kunnen ook in de tekst hieronder gelezen worden. Die tekst bevat bovendien illustraties.

Afstand : 41,3 km

Het traject kan ingekort worden door ter hoogte van Loivre niet linksaf te slaan maar de D944 rechtdoor te volgen. Dit is wel een drukke en daardoor gevaarlijke weg voor voetgangers.  Bij het binnenkomen van Reims kan ter hoogte van de Boulevard des Belges een tram genomen worden tot aan het station.

Locatie van Duits geschut

Loopgracht “Tranchée de Bordeaux”
De benaming van deze loopgracht maakt de aanwezigheid duidelijk van regimenten die in het Zuidwesten van Frankrijk gevormd werden.

Standbeeld van Napoleon
Dit standbeeld herdenkt de overwinning van Napoleon tegen de Russisch-Pruisische-Oostenrijkse legers op 7 maart 1814. Het staat op de plek van de molen van Vauclair die Napoleon gebruikte als observatiepost tijdens de gevechten.

Plateau des Casemates
Het plateau werd zo genoemd omdat vanaf de herfst van 1914 de Duitsers op het plateau allerlei versterkingen hadden uitgebouwd. Meer oostelijk sprak men van het “Plateau de Californie”. De Duitsers noemden deze omgeving Winterberg naar een locatie in Noordrijn-Westfalen.

Vanaf 16 april 1917, het begin van het Nivelle-offensief op de Chemin des Dames, proberen de Fransen het plateau in te nemen. Ze bereikten deze plek slechts op 22 mei. Daarop volgden tegenaanvallen van de Duitsers waarop de Fransen opnieuw de locatie wilden innemen. In deze omgeving zijn nog tal van sporen te zien van de gevechten bijv. loopgrachten.

Tranchée du Balcon
Duitse loopgracht die op 16 april werd aangevallen door het 201e infanterieregiment.   De Duitsers hadden hier een goed zicht op de aanvallers. Toch slagen de Fransen erin de loopgracht te veroveren ten kosten van zware verliezen.

Plateau de Californie
De plek heette eerst “Montagne de Craonne”. Maar een man uit Reims liet er een kleine zoo bouwen met een tropische tuin en een herberg, ingericht als een Amerikaanse saloon, “La Californie” genoemd. Andere bronnen beweren dat het om een bordeel ging. In elke geval, de naam is gebleven.

Het is hier dat wellicht de bloedigste gevechten plaatsvonden van het hele offensief. In de omgeving zijn de sporen van de gevechten nog goed zichtbaar : granaattrechters, loopgrachten, resten van bunkers, prikkeldraad, …

Uitkijktoren
Sinds 2013 is hier een uitkijktoren toegankelijk die uitzicht biedt op het slagveld tot aan de vlakte van Reims. De toren maakt het strategisch belang duidelijk van hoog gelegen punten in de Eerste Wereldoorlog.

Plateau Californie

Oud Craonne, een vernietigd dorp
Het oude dorp Craonne werd door de beschietingen van de Franse artillerie volledig van de kaart geveegd bij de aanvang van het offensief in april 1917. Het dorp werd heropgebouwd 500 m van zijn initiële plaats.

Vandaag kan men nog het traject van de oude straten volgen (Le chemin de Saint Remi, rue de la Pissotte, …) via informatieborden.

Craonne heeft zijn bekendheid ook te danken aan een lied dat wellicht het meest populaire van de Eerste Wereldoorlog is in Frankrijk.   Tot 1974 was het lied er verboden omwille van zijn antimilitaristisch karakter en de herinnering aan de muiterij van 1917.

Het lied is te beluisteren op https://www.youtube.com/watch?v=z-yRaEYQNQs

Monument voor schrijver/dichter Guillaume Apollinaire
Guillaume Apollinaire was vanaf oktober 1914 ingelijfd in het Franse leger en raakte hier gewond door een granaatscherf in maart 1916. Terwijl hij herstelde in de achterhoede schreef hij   “Calligrammes”. Op het monument staat vermeld “En ce lieudit / Le Bois des Buttes / Le 17 mars 1916 fut blessé / Guillaume / APOLLINAIRE / 1880-1918”. Hij stierf in november 1918, echter niet aan zijn verwondingen maar aan de Spaanse griep.

Meer informatie over Guillaume Apollinaire op https://nl.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Apollinaire

Apollinaire

Monument des chars d’assaut
Dit monument wil hulde brengen aan alle tankbemanningen uit de Eerste Wereldoorlog. Het bevindt zich op de plaats van de voormalige boerderij la Ferme-du-Choléra vanwaar op 16 april 1917 de eerste Franse tanks vertrokken in de richting van Juvincourt. De tanks die hier staan opgesteld dateren echter uit latere tijd.

Côte 108
Vanaf november 1914 begonnen de Fransen hier gangen te graven onder de Duitse linies. In 1915-1916 werden verschillende mijnen tot ontploffing gebracht die grote trechters veroorzaakten. Hierbij werd niet minder dan 200 ton explosieven gebruikt via een gangenstelstel van 8 km lang.

In de periode 2014-2018 was er een gezamenlijk Frans-Duits project dat onderzoek deed naar de gebeurtenissen rond de côte 108 « La côte 108 / Die Höhe 108 à Berry-au-Bac (Aisne) : fronts militaires et fronts domestiques entre histoires nationales et mémoire européenne “.

Meer informatie hierover op http://www.ihtp.cnrs.fr/spip.php%3Frubrique258&lang=fr.html

Frans militair kerkhof
Op dit kerkhof liggen voor het merendeel soldaten begraven die sneuvelden in de aanval op Chemin les Dames. Meer dan 14.000 vonden hier hun laatste rustplaats.

Dienstweg volgen naast de grote weg

GR 654
Vanaf hier de GR 654 volgen tot aan de Avenue nationale la Neuvillette in Reims

GR 654 verlaten

Gare SNCF REIMS

Advertenties