SAINT-CHRISTOPHE-A-BERRY – MOULIN DE LAFFAUX

De rode lijn geeft het wandeltraject weer. Klik op de rode markeringen voor toelichting over de locaties.
Alle toelichtingen kunnen ook in de tekst hieronder gelezen worden. Die tekst bevat bovendien illustraties.

Afstand : 27,8 km

Monument voor de gefusilleerden van Vingré
Op 27 november 1914 gaf een onderluitenant aan zijn sectie het bevel tot terugtrekking op het ogenblik dat ze bedreigd werden door een Duitse aanval. De hiërarchie besliste dat het hier ging om het moedwillig verlaten van posities en 6 soldaten, willekeurig gekozen uit de sectie, werden ter dood veroordeeld en hier op 4 december 1914 gefusilleerd. Ze werden terechtgesteld bij wijze van voorbeeld, “pour l’exemple” maar het waren ook de eersten om gerehabiliteerd te worden in 1921. In 1925 werd een monument voor hen opgericht. Op de huizen van Vingré hangen foto’s en fragmenten uit hun laatste brieven (situatie 2015).

Meer info op : https://fr.wikipedia.org/wiki/Martyrs_de_Vingr%C3%A9

Steengroeve bij Confrécourt
Na de slag bij de Marne trokken de Duitsers zich terug en vestigden hun verdediging op de hoogten ten noorden van de Aisne. Ze verlieten deze stellingen wanneer ze zich opnieuw terugtrokken in 1917, deze keer tot op de zgn. Hindenburg linie.   Maar tot dan hadden ook de Fransen zich hier ingegraven, daarbij gebruik makend van de oude steengroeven zoals hier bij de ruïne van Confrécourt. De sporen van de soldaten zijn nog duidelijk zichtbaar in de onderaardse gangen.

Moulin de Laffaux
De plaats van de voormalige molen vormde het doel van verschillende aanvallen in 1917, reeds van bij het begin van het offensief richting Chemin des Dames (zie verder) in april, echter zonder veel succes. Er werd opnieuw aangevallen in de maand mei van dat jaar.
Van de vele monumenten is dat van de “crapouillots” het meest opvallend. Onder de vorm van een obus wil dit monument herinneren aan de 12000 artilleristen die in de loopgraven sneuvelden in 1914-1918. Crapouillot is de naam van het mortier dat de Fransen in hun loopgraven gebruikten.

Overnachtingsmogelijkheid (situatie 2015)

Advertenties