ARRAS – MAILLY-MALLET

De rode lijn geeft het wandeltraject weer. Klik op de rode markeringen voor toelichting over de locaties.
Alle toelichtingen kunnen ook in de tekst hieronder gelezen worden. Die tekst bevat bovendien illustraties.

Afstand: 32,8 km

We komen pas helemaal op het einde van het traject in het departement Somme.

Ayette Indian and Chinese cemetery
Hier rusten vrijwillige landarbeiders, gerekruteerd om militaire taken te verrichten. In de loop van de oorlog zijn de geallieerde legers genoodzaakt hun logistieke organisatie, die een steeds groter aantal soldaten van het slagveld houdt, uit te breiden.
De Britten doen een beroep op vrijwillige krachten uit diverse landen om soldaten uit admini-stratieve en logistieke functies te verheffen en hen zodoende in groten getale op de slagvelden te kunnen inzetten. Het Labour Corps staat onder militair bevel en bestaat uit 100.000 Egyp-tenaren, 21.000 Indiërs en 20.000 Zuid-Afrikanen. De Chinese sectie (Chinese Labour Corps) van het Britse leger telt tegen het eind van de oorlog 96.000 man.
Deze sjouwers werken in magazijnen en munitiedepots op de steunpunten langs de kust, los-sen schepen en treinen, werken in de bossen en onderhouden de communicatieverbindingen. Hun leefomstandigheden zijn ronduit bar. Ze werken tien uur per dag en zes dagen per week voor een mager dagloon. De Chinezen worden al gauw gewantrouwd door de verantwoorde-lijke officieren en de burgerbevolking vanwege hun onvermogen duidelijk te communiceren. Ze zijn in speciale kampen ondergebracht, zoals het kamp van Noyelle-sur-Mer in de Somme, en worden verzorgd in voor hun bestemde hospitalen. 160 Chinezen, overleden in het hospi-taal van Saint-Etienne-au-Mont bij Boulogne – N°2 General Labour Hospital -, rusten naast tien leden van de South African Native Labour Corps op de begraafplaats van de gemeente.
De Indian and Chinese Cemetery in Ayette, ten zuiden van Arras, telt tachtig graven van In-diase arbeiders en Chinese ‘koelies’ die bij het front de loopgraven onderhielden en de eenhe-den bevoorraadden.
In mei 1919 telt Frankrijk nog 80.000 Chinezen, ingeschakeld voor de ontruiming van de door de gevechten verwoeste gebieden.
Bron : http://www.wegenvanherdenking-noordfrankrijk.com/themaroutes/het-front/ayette-indian-and-chinese-cemetery.html

Sporen van loopgraven, een bunker en Reverend T B Hardy
In het bos zuidoostelijk van de weg, zijn nog loopgraven en een bunker te zien. Het was in deze omgeving dat Reverend T B Hardy zich verdienstelijk maakte. Hij droeg geen wapen maar snelde ook hier soldaten te hulp, zelfs tot in de onmiddellijke omgeving van een Duitse bunker die nog steeds in het bos te zien is. Hij ontving voor zijn inzet, hier en op andere plaatsen, het Victoria Cross, the Distinguished Service Order en the Military Cross. Hij stierf op het einde van de oorlog.
Meer info op : https://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_Hardy
Het verhaal van zijn acties hier zijn te lezen op : http://paperspast.natlib.govt.nz/cgi-bin/paperspast?a=d&d=CHP19181121.2.21

Gommecourt
Het dorpje Gommecourt was een kleine salient, een uitsprong in de Duitse frontlijn. In het plan van 1 juli was een afdleidingsaanval op deze salient opgenomen. Vanuit het zuiden zou de Londense 5+6ste divisie anvallen, vanuit het noorden de 46ste Nort Midland-divisie om zo de salient af te knijpen en een nieuwe Britse lijn achter het dorp te vestigen. (…)De Londeners kwamen tot over de weg, waar we nu op rijden en die vlak voor Gommecourt parallel aan de Duitse frontlijn liep, maar moesten ten slotte weer terug naar hun eigen linies.
Koen Koch, De Slag van de Somme 1916, Antwerpen, 2006, p. 188

Rossignol Wood Cemetery
Dit is een interessante kleine begraafplaats, al was het maar omdat er hier eigenlijk meer Duitse graven zijn dan Britse : 70 Duitse, 41 Britse en Commonwealth graven.

Locatie van de Touvent boerderij
Dit was een groot complex dat deel uitmaakte van de eerste lijn in juni 1915. Niets bleef van Touvent over na de oorlog. Het werd herbouwd op een nieuwe locatie.

Sheffield Memorial Park
Dit is een bos waar de originele frontlijn, loopgraven en de sporen van inslagen van obussen in de grond zijn bewaard gebleven. Het werd geopend als een memorial park in 1936.

Queens Cemetery
Het is de moeite waard naar deze begraafplaats te lopen. Hij ligt precies in he midden van het niemandsland. De Duitse machinegeweren waren juist onder de heuveltop geplaatst, de Britten kwamen vanuit de laagte. Hier zien en begrijpen we, de essentie van het bloedbad dat zich hier op 1 juli voltrok.
De Slag van de Somme 1916 / Koen Koch. Antwerpen, 2006, p. 190

Luke Copse Cemetery
Deze begraafplaats markeert het noordelijkste punt van het Somme-offensief (Gommecourt was een afleidingsmanoeuvre). Hier ook zag Reginald Glenn hoe zijn strijdmakkers door de kogelregen als koren werden neergemaaid.
“Ik dacht dat zij andere orders hadden gekregen omdat ze ons hadden gezegd op te rukken. Het bleek dat zij op de grond lagen omdat zij geraakt waren, hetzij dood, hetzij gewond. Zij waren gewoon als koren neergemaaid. Onze linie ging ook voorwaarts en hetzelfde gebeurde. “
Citaat in Peter Hard, The Somme, 2005, p.137. Het Sheffield City-Battalion, ongeveer 800 man sterk, zou op 1 juli meer dan 500 man verliezen.
De Slag van de Somme 1916 / Koen Koch, Antwerpen, 2006, p. 14

Cimetière National de Serre Hébuterne
Een Frans kerkhof met 594 individuele graven en 240 in massagraven.

Serre Road No. 2 Cemetery
Een grotere begraafplaats, met meer dan 7000 graven, bijna 5.000 daarvan zijn geïdentificeerd Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de werkplaats gebruikt als schuilplaats voor geallieerde vliegers die waren neergeschoten boven Frankrijk en terug naar de veiligheid gesmokkeld werden door het verzet. 32 piloten stopten hier voor onderdak.
Bron : S. O’Shea, Back to the front, New York, 1998, p. 93

La Signy boerderij & Wilfried Owen
De kelders van deze boerderij werden intensief gebruikt door de Britse troepen. Eén van hen was de dichter Wilfred Owen

La Fabrique (Mailly Maillet)
Overnachtingsmogelijkheid (situatie 2015)

Er is ook nog overnachtingsmogelijkheid in Auchonvillers op 1.5 km.

Advertenties